Chuyển Đổi US Dollar to Indian rupee (USD to INR) Currency converter

Chào mừng đến trang chuyển đổi US Dollar to Indian rupee (USD to INR). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô US Dollar hoặc Indian rupee.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


US Dollar (USD)

 

Indian rupee (INR)

<==>
1 USD = 65.9979 INR 1 INR = 0.0152 USD

Chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ phổ biến

Vietnamese dong22930
Australia Dollar1.113461753
Canadian dollar1.053699698
Chinese yuan6.119613975
Euro0.7579202668
Indian rupee65.99788807
Japanese yen99.35419771
Swiss Franc0.9344999631
Thai baht32.02459489
UK Pounds0.6434592369
US Dollar1