Chuyển Đổi Đơn Vị Tiền Tệ và Tỷ Giá

Chúng tôi đã liệt kê 16 chuyển đổi được sử dụng nhiều nhất với công cụ chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi. Nếu bạn thấy cái bạn muốn, chỉ cần nhấp vào nó. Nếu bạn không thấy những gì bạn đang tìm kiếm, vui lòng sử dụng công cụ tìm kiếm bằng cách nhập vào những gì bạn muốn chuyển đổi, tức là. Đô la Mỹ đến Euro, Bảng Anh sang Đô la Mỹ, Đô la Mỹ sang Yên Nhật, v.v. Khi bạn nhập, chúng tôi sẽ hiển thị các tùy chọn có sẵn cho bạn. Khi bạn thấy chuyển đổi tiền tệ bạn muốn, chỉ cần nhấp vào liên kết.

Thuật ngữ tìm kiếm chuyển đổi tiền tệ phổ biến nhất của chúng tôi

Chúng tôi chuyển đổi hơn 80 loại tiền tệ, vì vậy, nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm,
Xem danh sách chuyển đổi Tiền tệ của chúng tôi bên dưới

Chuyển Đổi Tiền Tệ Phổ Biến
US Dollar to Euro(Đô la Mỹ sang Euro)
UK Pounds to US Dollar(Bảng Anh sang Đô la Mỹ)
US Dollar to Japanese yen(Đô la Mỹ sang Yên Nhật)
Australia Dollar to US Dollar(Đô la Úc sang Đô la Mỹ)
Canada Dollar to US Dollar(Đô la Canada sang Đô la Mỹ)
Euro to Indian Rupee(Euro sang Rupee Ấn Độ)
Euro to US Dollar(Euro sang đô la Mỹ)
UK Pound to Indian Rupee(Bảng Anh sang Rupee Ấn Độ)
US Dollar to Indian Rupee(Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ)
US Dollar to Canadian dollars(Đô la Mỹ sang đô la Canada)
US Dollar to Malaysian Ringgits(Đô la Mỹ sang Ringgits Malaysia)
US Dollar to Pakistani Rupee(Đô la Mỹ sang Rupee Pakistan)
US Dollar to Philippine Peso(Đô la Mỹ sang đồng ppi[peso] của Philippines)
US Dollars to Thai Baht(Đô la Mỹ sang bạt [Baht] Thái)
Saudi riyal to Indian Rupee(Riyal Saudi sang Rupee Ấn Độ)
Sri Lankan rupee to Indian Rupee(Đồng rupee của Sri Lanka sang Rupee Ấn Độ)