Chuyển Đổi Milliliters to liters (ml to l)

Chào mừng đến trang chuyển đổi milliliters to liters (ml to l). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô milliliters hoặc liters. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


milliliters (ml)

 

liters (l)

<==>
1 ml = 0.001 l   1 l = 1000 ml

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

ml * 1 l
1000 ml
= l

Chuyển đổi sang đơn vị Khối lượng chung

cubic feet 0.00003531466672
cubic meters 0.000001
cubic millimeters 1,000
cubic yards 0.000001307950619
cups 0.004226752838
fluid ounces 0.0338140227
gallons (liquid) 0.0002641720524
liters 0.001
milliliters 1

Bảng Quy Đổi Milliliters sang Liters

MillilitersLitersCupsFluid ouncesGallonsCubic millimeters
1ml0.001l0.004226752838c0.0338140227fl.oz.0.0002641720524gal1000mm³
2ml0.002l0.008453505676c0.0676280454fl.oz.0.0005283441048gal2000mm³
3ml0.003l0.012680258514c0.1014420681fl.oz.0.0007925161572gal3000mm³
4ml0.004l0.016907011352c0.1352560908fl.oz.0.0010566882096gal4000mm³
5ml0.005l0.02113376419c0.1690701135fl.oz.0.001320860262gal5000mm³
6ml0.006l0.025360517028c0.2028841362fl.oz.0.0015850323144gal6000mm³
7ml0.007l0.029587269866c0.2366981589fl.oz.0.0018492043668gal7000mm³
8ml0.008l0.033814022704c0.2705121816fl.oz.0.0021133764192gal8000mm³
9ml0.009l0.038040775542c0.3043262043fl.oz.0.0023775484716gal9000mm³
10ml0.01l0.04226752838c0.338140227fl.oz.0.002641720524gal10000mm³
11ml0.011l0.046494281218c0.3719542497fl.oz.0.0029058925764gal11000mm³
12ml0.012l0.050721034056c0.4057682724fl.oz.0.0031700646288gal12000mm³
13ml0.013l0.054947786894c0.4395822951fl.oz.0.0034342366812gal13000mm³
14ml0.014l0.059174539732c0.4733963178fl.oz.0.0036984087336gal14000mm³
15ml0.015l0.06340129257c0.5072103405fl.oz.0.003962580786gal15000mm³
16ml0.016l0.067628045408c0.5410243632fl.oz.0.0042267528384gal16000mm³
17ml0.017l0.071854798246c0.5748383859fl.oz.0.0044909248908gal17000mm³
18ml0.018l0.076081551084c0.6086524086fl.oz.0.0047550969432gal18000mm³
19ml0.019l0.080308303922c0.6424664313fl.oz.0.0050192689956gal19000mm³
20ml0.02l0.08453505676c0.676280454fl.oz.0.005283441048gal20000mm³
21ml0.021l0.088761809598c0.7100944767fl.oz.0.0055476131004gal21000mm³
22ml0.022l0.092988562436c0.7439084994fl.oz.0.0058117851528gal22000mm³
23ml0.023l0.097215315274c0.7777225221fl.oz.0.0060759572052gal23000mm³
24ml0.024l0.101442068112c0.8115365448fl.oz.0.0063401292576gal24000mm³
25ml0.025l0.10566882095c0.8453505675fl.oz.0.00660430131gal25000mm³
26ml0.026l0.109895573788c0.8791645902fl.oz.0.0068684733624gal26000mm³
27ml0.027l0.114122326626c0.9129786129fl.oz.0.0071326454148gal27000mm³
28ml0.028l0.118349079464c0.9467926356fl.oz.0.0073968174672gal28000mm³
29ml0.029l0.122575832302c0.9806066583fl.oz.0.0076609895196gal29000mm³
30ml0.03l0.12680258514c1.014420681fl.oz.0.007925161572gal30000mm³
31ml0.031l0.131029337978c1.0482347037fl.oz.0.0081893336244gal31000mm³
32ml0.032l0.135256090816c1.0820487264fl.oz.0.0084535056768gal32000mm³
33ml0.033l0.139482843654c1.1158627491fl.oz.0.0087176777292gal33000mm³
34ml0.034l0.143709596492c1.1496767718fl.oz.0.0089818497816gal34000mm³
35ml0.035l0.14793634933c1.1834907945fl.oz.0.009246021834gal35000mm³
36ml0.036l0.152163102168c1.2173048172fl.oz.0.0095101938864gal36000mm³
37ml0.037l0.156389855006c1.2511188399fl.oz.0.0097743659388gal37000mm³
38ml0.038l0.160616607844c1.2849328626fl.oz.0.0100385379912gal38000mm³
39ml0.039l0.164843360682c1.3187468853fl.oz.0.0103027100436gal39000mm³
40ml0.04l0.16907011352c1.352560908fl.oz.0.010566882096gal40000mm³
41ml0.041l0.173296866358c1.3863749307fl.oz.0.0108310541484gal41000mm³
42ml0.042l0.177523619196c1.4201889534fl.oz.0.0110952262008gal42000mm³
43ml0.043l0.181750372034c1.4540029761fl.oz.0.0113593982532gal43000mm³
44ml0.044l0.185977124872c1.4878169988fl.oz.0.0116235703056gal44000mm³
45ml0.045l0.19020387771c1.5216310215fl.oz.0.011887742358gal45000mm³
46ml0.046l0.194430630548c1.5554450442fl.oz.0.0121519144104gal46000mm³
47ml0.047l0.198657383386c1.5892590669fl.oz.0.0124160864628gal47000mm³
48ml0.048l0.202884136224c1.6230730896fl.oz.0.0126802585152gal48000mm³
49ml0.049l0.207110889062c1.6568871123fl.oz.0.0129444305676gal49000mm³
50ml0.05l0.2113376419c1.690701135fl.oz.0.01320860262gal50000mm³
51ml0.051l0.215564394738c1.7245151577fl.oz.0.0134727746724gal51000mm³
52ml0.052l0.219791147576c1.7583291804fl.oz.0.0137369467248gal52000mm³
53ml0.053l0.224017900414c1.7921432031fl.oz.0.0140011187772gal53000mm³
54ml0.054l0.228244653252c1.8259572258fl.oz.0.0142652908296gal54000mm³
55ml0.055l0.23247140609c1.8597712485fl.oz.0.014529462882gal55000mm³
56ml0.056l0.236698158928c1.8935852712fl.oz.0.0147936349344gal56000mm³
57ml0.057l0.240924911766c1.9273992939fl.oz.0.0150578069868gal57000mm³
58ml0.058l0.245151664604c1.9612133166fl.oz.0.0153219790392gal58000mm³
59ml0.059l0.249378417442c1.9950273393fl.oz.0.0155861510916gal59000mm³
60ml0.06l0.25360517028c2.028841362fl.oz.0.015850323144gal60000mm³
61ml0.061l0.257831923118c2.0626553847fl.oz.0.0161144951964gal61000mm³
62ml0.062l0.262058675956c2.0964694074fl.oz.0.0163786672488gal62000mm³
63ml0.063l0.266285428794c2.1302834301fl.oz.0.0166428393012gal63000mm³
64ml0.064l0.270512181632c2.1640974528fl.oz.0.0169070113536gal64000mm³
65ml0.065l0.27473893447c2.1979114755fl.oz.0.017171183406gal65000mm³
66ml0.066l0.278965687308c2.2317254982fl.oz.0.0174353554584gal66000mm³
67ml0.067l0.283192440146c2.2655395209fl.oz.0.0176995275108gal67000mm³
68ml0.068l0.287419192984c2.2993535436fl.oz.0.0179636995632gal68000mm³
69ml0.069l0.291645945822c2.3331675663fl.oz.0.0182278716156gal69000mm³
70ml0.07l0.29587269866c2.366981589fl.oz.0.018492043668gal70000mm³
71ml0.071l0.300099451498c2.4007956117fl.oz.0.0187562157204gal71000mm³
72ml0.072l0.304326204336c2.4346096344fl.oz.0.0190203877728gal72000mm³
73ml0.073l0.308552957174c2.4684236571fl.oz.0.0192845598252gal73000mm³
74ml0.074l0.312779710012c2.5022376798fl.oz.0.0195487318776gal74000mm³
75ml0.075l0.31700646285c2.5360517025fl.oz.0.01981290393gal75000mm³
76ml0.076l0.321233215688c2.5698657252fl.oz.0.0200770759824gal76000mm³
77ml0.077l0.325459968526c2.6036797479fl.oz.0.0203412480348gal77000mm³
78ml0.078l0.329686721364c2.6374937706fl.oz.0.0206054200872gal78000mm³
79ml0.079l0.333913474202c2.6713077933fl.oz.0.0208695921396gal79000mm³
80ml0.08l0.33814022704c2.705121816fl.oz.0.021133764192gal80000mm³
81ml0.081l0.342366979878c2.7389358387fl.oz.0.0213979362444gal81000mm³
82ml0.082l0.346593732716c2.7727498614fl.oz.0.0216621082968gal82000mm³
83ml0.083l0.350820485554c2.8065638841fl.oz.0.0219262803492gal83000mm³
84ml0.084l0.355047238392c2.8403779068fl.oz.0.0221904524016gal84000mm³
85ml0.085l0.35927399123c2.8741919295fl.oz.0.022454624454gal85000mm³
86ml0.086l0.363500744068c2.9080059522fl.oz.0.0227187965064gal86000mm³
87ml0.087l0.367727496906c2.9418199749fl.oz.0.0229829685588gal87000mm³
88ml0.088l0.371954249744c2.9756339976fl.oz.0.0232471406112gal88000mm³
89ml0.089l0.376181002582c3.0094480203fl.oz.0.0235113126636gal89000mm³
90ml0.09l0.38040775542c3.043262043fl.oz.0.023775484716gal90000mm³
91ml0.091l0.384634508258c3.0770760657fl.oz.0.0240396567684gal91000mm³
92ml0.092l0.388861261096c3.1108900884fl.oz.0.0243038288208gal92000mm³
93ml0.093l0.393088013934c3.1447041111fl.oz.0.0245680008732gal93000mm³
94ml0.094l0.397314766772c3.1785181338fl.oz.0.0248321729256gal94000mm³
95ml0.095l0.40154151961c3.2123321565fl.oz.0.025096344978gal95000mm³
96ml0.096l0.405768272448c3.2461461792fl.oz.0.0253605170304gal96000mm³
97ml0.097l0.409995025286c3.2799602019fl.oz.0.0256246890828gal97000mm³
98ml0.098l0.414221778124c3.3137742246fl.oz.0.0258888611352gal98000mm³
99ml0.099l0.418448530962c3.3475882473fl.oz.0.0261530331876gal99000mm³
100ml0.1l0.4226752838c3.38140227fl.oz.0.02641720524gal100000mm³
101ml0.101l0.426902036638c3.4152162927fl.oz.0.0266813772924gal101000mm³
102ml0.102l0.431128789476c3.4490303154fl.oz.0.0269455493448gal102000mm³
103ml0.103l0.435355542314c3.4828443381fl.oz.0.0272097213972gal103000mm³
104ml0.104l0.439582295152c3.5166583608fl.oz.0.0274738934496gal104000mm³
105ml0.105l0.44380904799c3.5504723835fl.oz.0.027738065502gal105000mm³
106ml0.106l0.448035800828c3.5842864062fl.oz.0.0280022375544gal106000mm³
107ml0.107l0.452262553666c3.6181004289fl.oz.0.0282664096068gal107000mm³
108ml0.108l0.456489306504c3.6519144516fl.oz.0.0285305816592gal108000mm³
109ml0.109l0.460716059342c3.6857284743fl.oz.0.0287947537116gal109000mm³
110ml0.11l0.46494281218c3.719542497fl.oz.0.029058925764gal110000mm³
111ml0.111l0.469169565018c3.7533565197fl.oz.0.0293230978164gal111000mm³
112ml0.112l0.473396317856c3.7871705424fl.oz.0.0295872698688gal112000mm³
113ml0.113l0.477623070694c3.8209845651fl.oz.0.0298514419212gal113000mm³
114ml0.114l0.481849823532c3.8547985878fl.oz.0.0301156139736gal114000mm³
115ml0.115l0.48607657637c3.8886126105fl.oz.0.030379786026gal115000mm³
116ml0.116l0.490303329208c3.9224266332fl.oz.0.0306439580784gal116000mm³
117ml0.117l0.494530082046c3.9562406559fl.oz.0.0309081301308gal117000mm³
118ml0.118l0.498756834884c3.9900546786fl.oz.0.0311723021832gal118000mm³
119ml0.119l0.502983587722c4.0238687013fl.oz.0.0314364742356gal119000mm³
120ml0.12l0.50721034056c4.057682724fl.oz.0.031700646288gal120000mm³
121ml0.121l0.511437093398c4.0914967467fl.oz.0.0319648183404gal121000mm³
122ml0.122l0.515663846236c4.1253107694fl.oz.0.0322289903928gal122000mm³
123ml0.123l0.519890599074c4.1591247921fl.oz.0.0324931624452gal123000mm³
124ml0.124l0.524117351912c4.1929388148fl.oz.0.0327573344976gal124000mm³
125ml0.125l0.52834410475c4.2267528375fl.oz.0.03302150655gal125000mm³
126ml0.126l0.532570857588c4.2605668602fl.oz.0.0332856786024gal126000mm³
127ml0.127l0.536797610426c4.2943808829fl.oz.0.0335498506548gal127000mm³
128ml0.128l0.541024363264c4.3281949056fl.oz.0.0338140227072gal128000mm³
129ml0.129l0.545251116102c4.3620089283fl.oz.0.0340781947596gal129000mm³
130ml0.13l0.54947786894c4.395822951fl.oz.0.034342366812gal130000mm³
131ml0.131l0.553704621778c4.4296369737fl.oz.0.0346065388644gal131000mm³
132ml0.132l0.557931374616c4.4634509964fl.oz.0.0348707109168gal132000mm³
133ml0.133l0.562158127454c4.4972650191fl.oz.0.0351348829692gal133000mm³
134ml0.134l0.566384880292c4.5310790418fl.oz.0.0353990550216gal134000mm³
135ml0.135l0.57061163313c4.5648930645fl.oz.0.035663227074gal135000mm³
136ml0.136l0.574838385968c4.5987070872fl.oz.0.0359273991264gal136000mm³
137ml0.137l0.579065138806c4.6325211099fl.oz.0.0361915711788gal137000mm³
138ml0.138l0.583291891644c4.6663351326fl.oz.0.0364557432312gal138000mm³
139ml0.139l0.587518644482c4.7001491553fl.oz.0.0367199152836gal139000mm³
140ml0.14l0.59174539732c4.733963178fl.oz.0.036984087336gal140000mm³
141ml0.141l0.595972150158c4.7677772007fl.oz.0.0372482593884gal141000mm³
142ml0.142l0.600198902996c4.8015912234fl.oz.0.0375124314408gal142000mm³
143ml0.143l0.604425655834c4.8354052461fl.oz.0.0377766034932gal143000mm³
144ml0.144l0.608652408672c4.8692192688fl.oz.0.0380407755456gal144000mm³
145ml0.145l0.61287916151c4.9030332915fl.oz.0.038304947598gal145000mm³
146ml0.146l0.617105914348c4.9368473142fl.oz.0.0385691196504gal146000mm³
147ml0.147l0.621332667186c4.9706613369fl.oz.0.0388332917028gal147000mm³
148ml0.148l0.625559420024c5.0044753596fl.oz.0.0390974637552gal148000mm³
149ml0.149l0.629786172862c5.0382893823fl.oz.0.0393616358076gal149000mm³
150ml0.15l0.6340129257c5.072103405fl.oz.0.03962580786gal150000mm³
151ml0.151l0.638239678538c5.1059174277fl.oz.0.0398899799124gal151000mm³
152ml0.152l0.642466431376c5.1397314504fl.oz.0.0401541519648gal152000mm³
153ml0.153l0.646693184214c5.1735454731fl.oz.0.0404183240172gal153000mm³
154ml0.154l0.650919937052c5.2073594958fl.oz.0.0406824960696gal154000mm³
155ml0.155l0.65514668989c5.2411735185fl.oz.0.040946668122gal155000mm³
156ml0.156l0.659373442728c5.2749875412fl.oz.0.0412108401744gal156000mm³
157ml0.157l0.663600195566c5.3088015639fl.oz.0.0414750122268gal157000mm³
158ml0.158l0.667826948404c5.3426155866fl.oz.0.0417391842792gal158000mm³
159ml0.159l0.672053701242c5.3764296093fl.oz.0.0420033563316gal159000mm³
160ml0.16l0.67628045408c5.410243632fl.oz.0.042267528384gal160000mm³
161ml0.161l0.680507206918c5.4440576547fl.oz.0.0425317004364gal161000mm³
162ml0.162l0.684733959756c5.4778716774fl.oz.0.0427958724888gal162000mm³
163ml0.163l0.688960712594c5.5116857001fl.oz.0.0430600445412gal163000mm³
164ml0.164l0.693187465432c5.5454997228fl.oz.0.0433242165936gal164000mm³
165ml0.165l0.69741421827c5.5793137455fl.oz.0.043588388646gal165000mm³
166ml0.166l0.701640971108c5.6131277682fl.oz.0.0438525606984gal166000mm³
167ml0.167l0.705867723946c5.6469417909fl.oz.0.0441167327508gal167000mm³
168ml0.168l0.710094476784c5.6807558136fl.oz.0.0443809048032gal168000mm³
169ml0.169l0.714321229622c5.7145698363fl.oz.0.0446450768556gal169000mm³
170ml0.17l0.71854798246c5.748383859fl.oz.0.044909248908gal170000mm³
171ml0.171l0.722774735298c5.7821978817fl.oz.0.0451734209604gal171000mm³
172ml0.172l0.727001488136c5.8160119044fl.oz.0.0454375930128gal172000mm³
173ml0.173l0.731228240974c5.8498259271fl.oz.0.0457017650652gal173000mm³
174ml0.174l0.735454993812c5.8836399498fl.oz.0.0459659371176gal174000mm³
175ml0.175l0.73968174665c5.9174539725fl.oz.0.04623010917gal175000mm³
176ml0.176l0.743908499488c5.9512679952fl.oz.0.0464942812224gal176000mm³
177ml0.177l0.748135252326c5.9850820179fl.oz.0.0467584532748gal177000mm³
178ml0.178l0.752362005164c6.0188960406fl.oz.0.0470226253272gal178000mm³
179ml0.179l0.756588758002c6.0527100633fl.oz.0.0472867973796gal179000mm³
180ml0.18l0.76081551084c6.086524086fl.oz.0.047550969432gal180000mm³
181ml0.181l0.765042263678c6.1203381087fl.oz.0.0478151414844gal181000mm³
182ml0.182l0.769269016516c6.1541521314fl.oz.0.0480793135368gal182000mm³
183ml0.183l0.773495769354c6.1879661541fl.oz.0.0483434855892gal183000mm³
184ml0.184l0.777722522192c6.2217801768fl.oz.0.0486076576416gal184000mm³
185ml0.185l0.78194927503c6.2555941995fl.oz.0.048871829694gal185000mm³
186ml0.186l0.786176027868c6.2894082222fl.oz.0.0491360017464gal186000mm³
187ml0.187l0.790402780706c6.3232222449fl.oz.0.0494001737988gal187000mm³
188ml0.188l0.794629533544c6.3570362676fl.oz.0.0496643458512gal188000mm³
189ml0.189l0.798856286382c6.3908502903fl.oz.0.0499285179036gal189000mm³
190ml0.19l0.80308303922c6.424664313fl.oz.0.050192689956gal190000mm³
191ml0.191l0.807309792058c6.4584783357fl.oz.0.0504568620084gal191000mm³
192ml0.192l0.811536544896c6.4922923584fl.oz.0.0507210340608gal192000mm³
193ml0.193l0.815763297734c6.5261063811fl.oz.0.0509852061132gal193000mm³
194ml0.194l0.819990050572c6.5599204038fl.oz.0.0512493781656gal194000mm³
195ml0.195l0.82421680341c6.5937344265fl.oz.0.051513550218gal195000mm³
196ml0.196l0.828443556248c6.6275484492fl.oz.0.0517777222704gal196000mm³
197ml0.197l0.832670309086c6.6613624719fl.oz.0.0520418943228gal197000mm³
198ml0.198l0.836897061924c6.6951764946fl.oz.0.0523060663752gal198000mm³
199ml0.199l0.841123814762c6.7289905173fl.oz.0.0525702384276gal199000mm³
200ml0.2l0.8453505676c6.76280454fl.oz.0.05283441048gal200000mm³