Chuyển Đổi Sri Lankan rupee to Indian rupee (LKR to INR) Currency converter

Chào mừng đến trang chuyển đổi Sri Lankan rupee to Indian rupee (LKR to INR). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô Sri Lankan rupee hoặc Indian rupee.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


Sri Lankan rupee (LKR)

 

Indian rupee (INR)

<==>
1 LKR = 0.496 INR 1 INR = 2.016 LKR

Chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ phổ biến

Sri Lankan rupee1
Australia Dollar0.008368778532
Canadian dollar0.007919606928
Chinese yuan0.04599501863
Euro0.005696528725
Indian rupee0.4960401267
Japanese yen0.74674615
Swiss Franc0.007023701723
Thai baht0.2406968552
UK Pounds0.004836239624
US Dollar0.007516