Chuyển Đổi UK Pounds to US Dollar (GBP to USD) Currency converter

Chào mừng đến trang chuyển đổi UK Pounds to US Dollar (GBP to USD). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô UK Pounds hoặc US Dollar.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


UK Pounds (GBP)

 

US Dollar (USD)

<==>
1 GBP = 1.5541 USD 1 USD = 0.6435 GBP

Chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ phổ biến

Australia Dollar1.73043091
Canadian dollar1.6375547
Chinese yuan9.510492078
Euro1.177883887
Indian rupee102.5673178
Japanese yen154.4063587
Swiss Franc1.452306393
Thai baht49.76942292
UK Pounds1
US Dollar1.5541