Chuyển Đổi Gallons/100 mile to miles/gallon (g/100 mi to mpg)

Chào mừng đến trang chuyển đổi gallons/100 mile to miles/gallon (g/100 mi to mpg). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô gallons/100 mile hoặc miles/gallon. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


gallons/100 mile (g/100 mi)

 

miles/gallon (mpg)

<==>

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

g/100 mi *   1  
x g/100 mi
* 100 mpg
1 100 mi/g
= mpg