Chuyển Đổi Feet/second to miles/hour (ft/s to mi/hr)

Chào mừng đến trang chuyển đổi feet/second(ft/s) sang miles/hour (ft/s to mi/hr). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô feet/second(ft/s) hoặc miles/hour. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.feet/second(ft/s)

 

miles/hour (mi/hr)

<==>
1 ft/s = 0.68181818 mi/hr   1 mi/hr = 1.46666667 ft/s

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

ft/s * 3600 ft/hr
1 ft/s
* 1 mi/hr
5280 ft/hr
= mi/hr

Công thức Quy Đổi Trực Tiếp

ft/s * 1 mi/hr
1.46666667 ft/s
= mi/hr

Chuyển đổi sang đơn vị Tốc độ chung

feet/hour(ft/h) 3,600
feet/second(ft/s) 1
kilometers/hour(km/h) 1.09728
kilometers/second(km/s) 0.0003048
knots 0.5924838013
meters/hour 1,097.28
meters/second 0.3048
miles/hour 0.6818181818
miles/second 0.0001893939394

Bảng Quy Đổi Feet/second sang Miles/hour

Feet/secondMiles/hourMiles/secondMeters/secondMeters/hourKilometers/secondKilometers/hourKnots
1ft/s0.6818181818mi/hr0.0001893939394mi/s0.3048m/s1097.28m/hr0.0003048km/s1.09728km/h0.5924838013knots
2ft/s1.3636363636mi/hr0.0003787878788mi/s0.6096m/s2194.56m/hr0.0006096km/s2.19456km/h1.1849676026knots
3ft/s2.0454545454mi/hr0.0005681818182mi/s0.9144m/s3291.84m/hr0.0009144km/s3.29184km/h1.7774514039knots
4ft/s2.7272727272mi/hr0.0007575757576mi/s1.2192m/s4389.12m/hr0.0012192km/s4.38912km/h2.3699352052knots
5ft/s3.409090909mi/hr0.000946969697mi/s1.524m/s5486.4m/hr0.001524km/s5.4864km/h2.9624190065knots
6ft/s4.0909090908mi/hr0.0011363636364mi/s1.8288m/s6583.68m/hr0.0018288km/s6.58368km/h3.5549028078knots
7ft/s4.7727272726mi/hr0.0013257575758mi/s2.1336m/s7680.96m/hr0.0021336km/s7.68096km/h4.1473866091knots
8ft/s5.4545454544mi/hr0.0015151515152mi/s2.4384m/s8778.24m/hr0.0024384km/s8.77824km/h4.7398704104knots
9ft/s6.1363636362mi/hr0.0017045454546mi/s2.7432m/s9875.52m/hr0.0027432km/s9.87552km/h5.3323542117knots
10ft/s6.818181818mi/hr0.001893939394mi/s3.048m/s10972.8m/hr0.003048km/s10.9728km/h5.924838013knots
11ft/s7.4999999998mi/hr0.0020833333334mi/s3.3528m/s12070.08m/hr0.0033528km/s12.07008km/h6.5173218143knots
12ft/s8.1818181816mi/hr0.0022727272728mi/s3.6576m/s13167.36m/hr0.0036576km/s13.16736km/h7.1098056156knots
13ft/s8.8636363634mi/hr0.0024621212122mi/s3.9624m/s14264.64m/hr0.0039624km/s14.26464km/h7.7022894169knots
14ft/s9.5454545452mi/hr0.0026515151516mi/s4.2672m/s15361.92m/hr0.0042672km/s15.36192km/h8.2947732182knots
15ft/s10.227272727mi/hr0.002840909091mi/s4.572m/s16459.2m/hr0.004572km/s16.4592km/h8.8872570195knots
16ft/s10.9090909088mi/hr0.0030303030304mi/s4.8768m/s17556.48m/hr0.0048768km/s17.55648km/h9.4797408208knots
17ft/s11.5909090906mi/hr0.0032196969698mi/s5.1816m/s18653.76m/hr0.0051816km/s18.65376km/h10.0722246221knots
18ft/s12.2727272724mi/hr0.0034090909092mi/s5.4864m/s19751.04m/hr0.0054864km/s19.75104km/h10.6647084234knots
19ft/s12.9545454542mi/hr0.0035984848486mi/s5.7912m/s20848.32m/hr0.0057912km/s20.84832km/h11.2571922247knots
20ft/s13.636363636mi/hr0.003787878788mi/s6.096m/s21945.6m/hr0.006096km/s21.9456km/h11.849676026knots
21ft/s14.3181818178mi/hr0.0039772727274mi/s6.4008m/s23042.88m/hr0.0064008km/s23.04288km/h12.4421598273knots
22ft/s14.9999999996mi/hr0.0041666666668mi/s6.7056m/s24140.16m/hr0.0067056km/s24.14016km/h13.0346436286knots
23ft/s15.6818181814mi/hr0.0043560606062mi/s7.0104m/s25237.44m/hr0.0070104km/s25.23744km/h13.6271274299knots
24ft/s16.3636363632mi/hr0.0045454545456mi/s7.3152m/s26334.72m/hr0.0073152km/s26.33472km/h14.2196112312knots
25ft/s17.045454545mi/hr0.004734848485mi/s7.62m/s27432m/hr0.00762km/s27.432km/h14.8120950325knots
26ft/s17.7272727268mi/hr0.0049242424244mi/s7.9248m/s28529.28m/hr0.0079248km/s28.52928km/h15.4045788338knots
27ft/s18.4090909086mi/hr0.0051136363638mi/s8.2296m/s29626.56m/hr0.0082296km/s29.62656km/h15.9970626351knots
28ft/s19.0909090904mi/hr0.0053030303032mi/s8.5344m/s30723.84m/hr0.0085344km/s30.72384km/h16.5895464364knots
29ft/s19.7727272722mi/hr0.0054924242426mi/s8.8392m/s31821.12m/hr0.0088392km/s31.82112km/h17.1820302377knots
30ft/s20.454545454mi/hr0.005681818182mi/s9.144m/s32918.4m/hr0.009144km/s32.9184km/h17.774514039knots
31ft/s21.1363636358mi/hr0.0058712121214mi/s9.4488m/s34015.68m/hr0.0094488km/s34.01568km/h18.3669978403knots
32ft/s21.8181818176mi/hr0.0060606060608mi/s9.7536m/s35112.96m/hr0.0097536km/s35.11296km/h18.9594816416knots
33ft/s22.4999999994mi/hr0.0062500000002mi/s10.0584m/s36210.24m/hr0.0100584km/s36.21024km/h19.5519654429knots
34ft/s23.1818181812mi/hr0.0064393939396mi/s10.3632m/s37307.52m/hr0.0103632km/s37.30752km/h20.1444492442knots
35ft/s23.863636363mi/hr0.006628787879mi/s10.668m/s38404.8m/hr0.010668km/s38.4048km/h20.7369330455knots
36ft/s24.5454545448mi/hr0.0068181818184mi/s10.9728m/s39502.08m/hr0.0109728km/s39.50208km/h21.3294168468knots
37ft/s25.2272727266mi/hr0.0070075757578mi/s11.2776m/s40599.36m/hr0.0112776km/s40.59936km/h21.9219006481knots
38ft/s25.9090909084mi/hr0.0071969696972mi/s11.5824m/s41696.64m/hr0.0115824km/s41.69664km/h22.5143844494knots
39ft/s26.5909090902mi/hr0.0073863636366mi/s11.8872m/s42793.92m/hr0.0118872km/s42.79392km/h23.1068682507knots
40ft/s27.272727272mi/hr0.007575757576mi/s12.192m/s43891.2m/hr0.012192km/s43.8912km/h23.699352052knots
41ft/s27.9545454538mi/hr0.0077651515154mi/s12.4968m/s44988.48m/hr0.0124968km/s44.98848km/h24.2918358533knots
42ft/s28.6363636356mi/hr0.0079545454548mi/s12.8016m/s46085.76m/hr0.0128016km/s46.08576km/h24.8843196546knots
43ft/s29.3181818174mi/hr0.0081439393942mi/s13.1064m/s47183.04m/hr0.0131064km/s47.18304km/h25.4768034559knots
44ft/s29.9999999992mi/hr0.0083333333336mi/s13.4112m/s48280.32m/hr0.0134112km/s48.28032km/h26.0692872572knots
45ft/s30.681818181mi/hr0.008522727273mi/s13.716m/s49377.6m/hr0.013716km/s49.3776km/h26.6617710585knots
46ft/s31.3636363628mi/hr0.0087121212124mi/s14.0208m/s50474.88m/hr0.0140208km/s50.47488km/h27.2542548598knots
47ft/s32.0454545446mi/hr0.0089015151518mi/s14.3256m/s51572.16m/hr0.0143256km/s51.57216km/h27.8467386611knots
48ft/s32.7272727264mi/hr0.0090909090912mi/s14.6304m/s52669.44m/hr0.0146304km/s52.66944km/h28.4392224624knots
49ft/s33.4090909082mi/hr0.0092803030306mi/s14.9352m/s53766.72m/hr0.0149352km/s53.76672km/h29.0317062637knots
50ft/s34.09090909mi/hr0.00946969697mi/s15.24m/s54864m/hr0.01524km/s54.864km/h29.624190065knots
51ft/s34.7727272718mi/hr0.0096590909094mi/s15.5448m/s55961.28m/hr0.0155448km/s55.96128km/h30.2166738663knots
52ft/s35.4545454536mi/hr0.0098484848488mi/s15.8496m/s57058.56m/hr0.0158496km/s57.05856km/h30.8091576676knots
53ft/s36.1363636354mi/hr0.0100378787882mi/s16.1544m/s58155.84m/hr0.0161544km/s58.15584km/h31.4016414689knots
54ft/s36.8181818172mi/hr0.0102272727276mi/s16.4592m/s59253.12m/hr0.0164592km/s59.25312km/h31.9941252702knots
55ft/s37.499999999mi/hr0.010416666667mi/s16.764m/s60350.4m/hr0.016764km/s60.3504km/h32.5866090715knots
56ft/s38.1818181808mi/hr0.0106060606064mi/s17.0688m/s61447.68m/hr0.0170688km/s61.44768km/h33.1790928728knots
57ft/s38.8636363626mi/hr0.0107954545458mi/s17.3736m/s62544.96m/hr0.0173736km/s62.54496km/h33.7715766741knots
58ft/s39.5454545444mi/hr0.0109848484852mi/s17.6784m/s63642.24m/hr0.0176784km/s63.64224km/h34.3640604754knots
59ft/s40.2272727262mi/hr0.0111742424246mi/s17.9832m/s64739.52m/hr0.0179832km/s64.73952km/h34.9565442767knots
60ft/s40.909090908mi/hr0.011363636364mi/s18.288m/s65836.8m/hr0.018288km/s65.8368km/h35.549028078knots
61ft/s41.5909090898mi/hr0.0115530303034mi/s18.5928m/s66934.08m/hr0.0185928km/s66.93408km/h36.1415118793knots
62ft/s42.2727272716mi/hr0.0117424242428mi/s18.8976m/s68031.36m/hr0.0188976km/s68.03136km/h36.7339956806knots
63ft/s42.9545454534mi/hr0.0119318181822mi/s19.2024m/s69128.64m/hr0.0192024km/s69.12864km/h37.3264794819knots
64ft/s43.6363636352mi/hr0.0121212121216mi/s19.5072m/s70225.92m/hr0.0195072km/s70.22592km/h37.9189632832knots
65ft/s44.318181817mi/hr0.012310606061mi/s19.812m/s71323.2m/hr0.019812km/s71.3232km/h38.5114470845knots
66ft/s44.9999999988mi/hr0.0125000000004mi/s20.1168m/s72420.48m/hr0.0201168km/s72.42048km/h39.1039308858knots
67ft/s45.6818181806mi/hr0.0126893939398mi/s20.4216m/s73517.76m/hr0.0204216km/s73.51776km/h39.6964146871knots
68ft/s46.3636363624mi/hr0.0128787878792mi/s20.7264m/s74615.04m/hr0.0207264km/s74.61504km/h40.2888984884knots
69ft/s47.0454545442mi/hr0.0130681818186mi/s21.0312m/s75712.32m/hr0.0210312km/s75.71232km/h40.8813822897knots
70ft/s47.727272726mi/hr0.013257575758mi/s21.336m/s76809.6m/hr0.021336km/s76.8096km/h41.473866091knots
71ft/s48.4090909078mi/hr0.0134469696974mi/s21.6408m/s77906.88m/hr0.0216408km/s77.90688km/h42.0663498923knots
72ft/s49.0909090896mi/hr0.0136363636368mi/s21.9456m/s79004.16m/hr0.0219456km/s79.00416km/h42.6588336936knots
73ft/s49.7727272714mi/hr0.0138257575762mi/s22.2504m/s80101.44m/hr0.0222504km/s80.10144km/h43.2513174949knots
74ft/s50.4545454532mi/hr0.0140151515156mi/s22.5552m/s81198.72m/hr0.0225552km/s81.19872km/h43.8438012962knots
75ft/s51.136363635mi/hr0.014204545455mi/s22.86m/s82296m/hr0.02286km/s82.296km/h44.4362850975knots
76ft/s51.8181818168mi/hr0.0143939393944mi/s23.1648m/s83393.28m/hr0.0231648km/s83.39328km/h45.0287688988knots
77ft/s52.4999999986mi/hr0.0145833333338mi/s23.4696m/s84490.56m/hr0.0234696km/s84.49056km/h45.6212527001knots
78ft/s53.1818181804mi/hr0.0147727272732mi/s23.7744m/s85587.84m/hr0.0237744km/s85.58784km/h46.2137365014knots
79ft/s53.8636363622mi/hr0.0149621212126mi/s24.0792m/s86685.12m/hr0.0240792km/s86.68512km/h46.8062203027knots
80ft/s54.545454544mi/hr0.015151515152mi/s24.384m/s87782.4m/hr0.024384km/s87.7824km/h47.398704104knots
81ft/s55.2272727258mi/hr0.0153409090914mi/s24.6888m/s88879.68m/hr0.0246888km/s88.87968km/h47.9911879053knots
82ft/s55.9090909076mi/hr0.0155303030308mi/s24.9936m/s89976.96m/hr0.0249936km/s89.97696km/h48.5836717066knots
83ft/s56.5909090894mi/hr0.0157196969702mi/s25.2984m/s91074.24m/hr0.0252984km/s91.07424km/h49.1761555079knots
84ft/s57.2727272712mi/hr0.0159090909096mi/s25.6032m/s92171.52m/hr0.0256032km/s92.17152km/h49.7686393092knots
85ft/s57.954545453mi/hr0.016098484849mi/s25.908m/s93268.8m/hr0.025908km/s93.2688km/h50.3611231105knots
86ft/s58.6363636348mi/hr0.0162878787884mi/s26.2128m/s94366.08m/hr0.0262128km/s94.36608km/h50.9536069118knots
87ft/s59.3181818166mi/hr0.0164772727278mi/s26.5176m/s95463.36m/hr0.0265176km/s95.46336km/h51.5460907131knots
88ft/s59.9999999984mi/hr0.0166666666672mi/s26.8224m/s96560.64m/hr0.0268224km/s96.56064km/h52.1385745144knots
89ft/s60.6818181802mi/hr0.0168560606066mi/s27.1272m/s97657.92m/hr0.0271272km/s97.65792km/h52.7310583157knots
90ft/s61.363636362mi/hr0.017045454546mi/s27.432m/s98755.2m/hr0.027432km/s98.7552km/h53.323542117knots
91ft/s62.0454545438mi/hr0.0172348484854mi/s27.7368m/s99852.48m/hr0.0277368km/s99.85248km/h53.9160259183knots
92ft/s62.7272727256mi/hr0.0174242424248mi/s28.0416m/s100949.76m/hr0.0280416km/s100.94976km/h54.5085097196knots
93ft/s63.4090909074mi/hr0.0176136363642mi/s28.3464m/s102047.04m/hr0.0283464km/s102.04704km/h55.1009935209knots
94ft/s64.0909090892mi/hr0.0178030303036mi/s28.6512m/s103144.32m/hr0.0286512km/s103.14432km/h55.6934773222knots
95ft/s64.772727271mi/hr0.017992424243mi/s28.956m/s104241.6m/hr0.028956km/s104.2416km/h56.2859611235knots
96ft/s65.4545454528mi/hr0.0181818181824mi/s29.2608m/s105338.88m/hr0.0292608km/s105.33888km/h56.8784449248knots
97ft/s66.1363636346mi/hr0.0183712121218mi/s29.5656m/s106436.16m/hr0.0295656km/s106.43616km/h57.4709287261knots
98ft/s66.8181818164mi/hr0.0185606060612mi/s29.8704m/s107533.44m/hr0.0298704km/s107.53344km/h58.0634125274knots
99ft/s67.4999999982mi/hr0.0187500000006mi/s30.1752m/s108630.72m/hr0.0301752km/s108.63072km/h58.6558963287knots
100ft/s68.18181818mi/hr0.01893939394mi/s30.48m/s109728m/hr0.03048km/s109.728km/h59.24838013knots
101ft/s68.8636363618mi/hr0.0191287878794mi/s30.7848m/s110825.28m/hr0.0307848km/s110.82528km/h59.8408639313knots
102ft/s69.5454545436mi/hr0.0193181818188mi/s31.0896m/s111922.56m/hr0.0310896km/s111.92256km/h60.4333477326knots
103ft/s70.2272727254mi/hr0.0195075757582mi/s31.3944m/s113019.84m/hr0.0313944km/s113.01984km/h61.0258315339knots
104ft/s70.9090909072mi/hr0.0196969696976mi/s31.6992m/s114117.12m/hr0.0316992km/s114.11712km/h61.6183153352knots
105ft/s71.590909089mi/hr0.019886363637mi/s32.004m/s115214.4m/hr0.032004km/s115.2144km/h62.2107991365knots
106ft/s72.2727272708mi/hr0.0200757575764mi/s32.3088m/s116311.68m/hr0.0323088km/s116.31168km/h62.8032829378knots
107ft/s72.9545454526mi/hr0.0202651515158mi/s32.6136m/s117408.96m/hr0.0326136km/s117.40896km/h63.3957667391knots
108ft/s73.6363636344mi/hr0.0204545454552mi/s32.9184m/s118506.24m/hr0.0329184km/s118.50624km/h63.9882505404knots
109ft/s74.3181818162mi/hr0.0206439393946mi/s33.2232m/s119603.52m/hr0.0332232km/s119.60352km/h64.5807343417knots
110ft/s74.999999998mi/hr0.020833333334mi/s33.528m/s120700.8m/hr0.033528km/s120.7008km/h65.173218143knots
111ft/s75.6818181798mi/hr0.0210227272734mi/s33.8328m/s121798.08m/hr0.0338328km/s121.79808km/h65.7657019443knots
112ft/s76.3636363616mi/hr0.0212121212128mi/s34.1376m/s122895.36m/hr0.0341376km/s122.89536km/h66.3581857456knots
113ft/s77.0454545434mi/hr0.0214015151522mi/s34.4424m/s123992.64m/hr0.0344424km/s123.99264km/h66.9506695469knots
114ft/s77.7272727252mi/hr0.0215909090916mi/s34.7472m/s125089.92m/hr0.0347472km/s125.08992km/h67.5431533482knots
115ft/s78.409090907mi/hr0.021780303031mi/s35.052m/s126187.2m/hr0.035052km/s126.1872km/h68.1356371495knots
116ft/s79.0909090888mi/hr0.0219696969704mi/s35.3568m/s127284.48m/hr0.0353568km/s127.28448km/h68.7281209508knots
117ft/s79.7727272706mi/hr0.0221590909098mi/s35.6616m/s128381.76m/hr0.0356616km/s128.38176km/h69.3206047521knots
118ft/s80.4545454524mi/hr0.0223484848492mi/s35.9664m/s129479.04m/hr0.0359664km/s129.47904km/h69.9130885534knots
119ft/s81.1363636342mi/hr0.0225378787886mi/s36.2712m/s130576.32m/hr0.0362712km/s130.57632km/h70.5055723547knots
120ft/s81.818181816mi/hr0.022727272728mi/s36.576m/s131673.6m/hr0.036576km/s131.6736km/h71.098056156knots
121ft/s82.4999999978mi/hr0.0229166666674mi/s36.8808m/s132770.88m/hr0.0368808km/s132.77088km/h71.6905399573knots
122ft/s83.1818181796mi/hr0.0231060606068mi/s37.1856m/s133868.16m/hr0.0371856km/s133.86816km/h72.2830237586knots
123ft/s83.8636363614mi/hr0.0232954545462mi/s37.4904m/s134965.44m/hr0.0374904km/s134.96544km/h72.8755075599knots
124ft/s84.5454545432mi/hr0.0234848484856mi/s37.7952m/s136062.72m/hr0.0377952km/s136.06272km/h73.4679913612knots
125ft/s85.227272725mi/hr0.023674242425mi/s38.1m/s137160m/hr0.0381km/s137.16km/h74.0604751625knots
126ft/s85.9090909068mi/hr0.0238636363644mi/s38.4048m/s138257.28m/hr0.0384048km/s138.25728km/h74.6529589638knots
127ft/s86.5909090886mi/hr0.0240530303038mi/s38.7096m/s139354.56m/hr0.0387096km/s139.35456km/h75.2454427651knots
128ft/s87.2727272704mi/hr0.0242424242432mi/s39.0144m/s140451.84m/hr0.0390144km/s140.45184km/h75.8379265664knots
129ft/s87.9545454522mi/hr0.0244318181826mi/s39.3192m/s141549.12m/hr0.0393192km/s141.54912km/h76.4304103677knots
130ft/s88.636363634mi/hr0.024621212122mi/s39.624m/s142646.4m/hr0.039624km/s142.6464km/h77.022894169knots
131ft/s89.3181818158mi/hr0.0248106060614mi/s39.9288m/s143743.68m/hr0.0399288km/s143.74368km/h77.6153779703knots
132ft/s89.9999999976mi/hr0.0250000000008mi/s40.2336m/s144840.96m/hr0.0402336km/s144.84096km/h78.2078617716knots
133ft/s90.6818181794mi/hr0.0251893939402mi/s40.5384m/s145938.24m/hr0.0405384km/s145.93824km/h78.8003455729knots
134ft/s91.3636363612mi/hr0.0253787878796mi/s40.8432m/s147035.52m/hr0.0408432km/s147.03552km/h79.3928293742knots
135ft/s92.045454543mi/hr0.025568181819mi/s41.148m/s148132.8m/hr0.041148km/s148.1328km/h79.9853131755knots
136ft/s92.7272727248mi/hr0.0257575757584mi/s41.4528m/s149230.08m/hr0.0414528km/s149.23008km/h80.5777969768knots
137ft/s93.4090909066mi/hr0.0259469696978mi/s41.7576m/s150327.36m/hr0.0417576km/s150.32736km/h81.1702807781knots
138ft/s94.0909090884mi/hr0.0261363636372mi/s42.0624m/s151424.64m/hr0.0420624km/s151.42464km/h81.7627645794knots
139ft/s94.7727272702mi/hr0.0263257575766mi/s42.3672m/s152521.92m/hr0.0423672km/s152.52192km/h82.3552483807knots
140ft/s95.454545452mi/hr0.026515151516mi/s42.672m/s153619.2m/hr0.042672km/s153.6192km/h82.947732182knots
141ft/s96.1363636338mi/hr0.0267045454554mi/s42.9768m/s154716.48m/hr0.0429768km/s154.71648km/h83.5402159833knots
142ft/s96.8181818156mi/hr0.0268939393948mi/s43.2816m/s155813.76m/hr0.0432816km/s155.81376km/h84.1326997846knots
143ft/s97.4999999974mi/hr0.0270833333342mi/s43.5864m/s156911.04m/hr0.0435864km/s156.91104km/h84.7251835859knots
144ft/s98.1818181792mi/hr0.0272727272736mi/s43.8912m/s158008.32m/hr0.0438912km/s158.00832km/h85.3176673872knots
145ft/s98.863636361mi/hr0.027462121213mi/s44.196m/s159105.6m/hr0.044196km/s159.1056km/h85.9101511885knots
146ft/s99.5454545428mi/hr0.0276515151524mi/s44.5008m/s160202.88m/hr0.0445008km/s160.20288km/h86.5026349898knots
147ft/s100.2272727246mi/hr0.0278409090918mi/s44.8056m/s161300.16m/hr0.0448056km/s161.30016km/h87.0951187911knots
148ft/s100.9090909064mi/hr0.0280303030312mi/s45.1104m/s162397.44m/hr0.0451104km/s162.39744km/h87.6876025924knots
149ft/s101.5909090882mi/hr0.0282196969706mi/s45.4152m/s163494.72m/hr0.0454152km/s163.49472km/h88.2800863937knots
150ft/s102.27272727mi/hr0.02840909091mi/s45.72m/s164592m/hr0.04572km/s164.592km/h88.872570195knots
151ft/s102.9545454518mi/hr0.0285984848494mi/s46.0248m/s165689.28m/hr0.0460248km/s165.68928km/h89.4650539963knots
152ft/s103.6363636336mi/hr0.0287878787888mi/s46.3296m/s166786.56m/hr0.0463296km/s166.78656km/h90.0575377976knots
153ft/s104.3181818154mi/hr0.0289772727282mi/s46.6344m/s167883.84m/hr0.0466344km/s167.88384km/h90.6500215989knots
154ft/s104.9999999972mi/hr0.0291666666676mi/s46.9392m/s168981.12m/hr0.0469392km/s168.98112km/h91.2425054002knots
155ft/s105.681818179mi/hr0.029356060607mi/s47.244m/s170078.4m/hr0.047244km/s170.0784km/h91.8349892015knots
156ft/s106.3636363608mi/hr0.0295454545464mi/s47.5488m/s171175.68m/hr0.0475488km/s171.17568km/h92.4274730028knots
157ft/s107.0454545426mi/hr0.0297348484858mi/s47.8536m/s172272.96m/hr0.0478536km/s172.27296km/h93.0199568041knots
158ft/s107.7272727244mi/hr0.0299242424252mi/s48.1584m/s173370.24m/hr0.0481584km/s173.37024km/h93.6124406054knots
159ft/s108.4090909062mi/hr0.0301136363646mi/s48.4632m/s174467.52m/hr0.0484632km/s174.46752km/h94.2049244067knots
160ft/s109.090909088mi/hr0.030303030304mi/s48.768m/s175564.8m/hr0.048768km/s175.5648km/h94.797408208knots
161ft/s109.7727272698mi/hr0.0304924242434mi/s49.0728m/s176662.08m/hr0.0490728km/s176.66208km/h95.3898920093knots
162ft/s110.4545454516mi/hr0.0306818181828mi/s49.3776m/s177759.36m/hr0.0493776km/s177.75936km/h95.9823758106knots
163ft/s111.1363636334mi/hr0.0308712121222mi/s49.6824m/s178856.64m/hr0.0496824km/s178.85664km/h96.5748596119knots
164ft/s111.8181818152mi/hr0.0310606060616mi/s49.9872m/s179953.92m/hr0.0499872km/s179.95392km/h97.1673434132knots
165ft/s112.499999997mi/hr0.031250000001mi/s50.292m/s181051.2m/hr0.050292km/s181.0512km/h97.7598272145knots
166ft/s113.1818181788mi/hr0.0314393939404mi/s50.5968m/s182148.48m/hr0.0505968km/s182.14848km/h98.3523110158knots
167ft/s113.8636363606mi/hr0.0316287878798mi/s50.9016m/s183245.76m/hr0.0509016km/s183.24576km/h98.9447948171knots
168ft/s114.5454545424mi/hr0.0318181818192mi/s51.2064m/s184343.04m/hr0.0512064km/s184.34304km/h99.5372786184knots
169ft/s115.2272727242mi/hr0.0320075757586mi/s51.5112m/s185440.32m/hr0.0515112km/s185.44032km/h100.1297624197knots
170ft/s115.909090906mi/hr0.032196969698mi/s51.816m/s186537.6m/hr0.051816km/s186.5376km/h100.722246221knots
171ft/s116.5909090878mi/hr0.0323863636374mi/s52.1208m/s187634.88m/hr0.0521208km/s187.63488km/h101.3147300223knots
172ft/s117.2727272696mi/hr0.0325757575768mi/s52.4256m/s188732.16m/hr0.0524256km/s188.73216km/h101.9072138236knots
173ft/s117.9545454514mi/hr0.0327651515162mi/s52.7304m/s189829.44m/hr0.0527304km/s189.82944km/h102.4996976249knots
174ft/s118.6363636332mi/hr0.0329545454556mi/s53.0352m/s190926.72m/hr0.0530352km/s190.92672km/h103.0921814262knots
175ft/s119.318181815mi/hr0.033143939395mi/s53.34m/s192024m/hr0.05334km/s192.024km/h103.6846652275knots
176ft/s119.9999999968mi/hr0.0333333333344mi/s53.6448m/s193121.28m/hr0.0536448km/s193.12128km/h104.2771490288knots
177ft/s120.6818181786mi/hr0.0335227272738mi/s53.9496m/s194218.56m/hr0.0539496km/s194.21856km/h104.8696328301knots
178ft/s121.3636363604mi/hr0.0337121212132mi/s54.2544m/s195315.84m/hr0.0542544km/s195.31584km/h105.4621166314knots
179ft/s122.0454545422mi/hr0.0339015151526mi/s54.5592m/s196413.12m/hr0.0545592km/s196.41312km/h106.0546004327knots
180ft/s122.727272724mi/hr0.034090909092mi/s54.864m/s197510.4m/hr0.054864km/s197.5104km/h106.647084234knots
181ft/s123.4090909058mi/hr0.0342803030314mi/s55.1688m/s198607.68m/hr0.0551688km/s198.60768km/h107.2395680353knots
182ft/s124.0909090876mi/hr0.0344696969708mi/s55.4736m/s199704.96m/hr0.0554736km/s199.70496km/h107.8320518366knots
183ft/s124.7727272694mi/hr0.0346590909102mi/s55.7784m/s200802.24m/hr0.0557784km/s200.80224km/h108.4245356379knots
184ft/s125.4545454512mi/hr0.0348484848496mi/s56.0832m/s201899.52m/hr0.0560832km/s201.89952km/h109.0170194392knots
185ft/s126.136363633mi/hr0.035037878789mi/s56.388m/s202996.8m/hr0.056388km/s202.9968km/h109.6095032405knots
186ft/s126.8181818148mi/hr0.0352272727284mi/s56.6928m/s204094.08m/hr0.0566928km/s204.09408km/h110.2019870418knots
187ft/s127.4999999966mi/hr0.0354166666678mi/s56.9976m/s205191.36m/hr0.0569976km/s205.19136km/h110.7944708431knots
188ft/s128.1818181784mi/hr0.0356060606072mi/s57.3024m/s206288.64m/hr0.0573024km/s206.28864km/h111.3869546444knots
189ft/s128.8636363602mi/hr0.0357954545466mi/s57.6072m/s207385.92m/hr0.0576072km/s207.38592km/h111.9794384457knots
190ft/s129.545454542mi/hr0.035984848486mi/s57.912m/s208483.2m/hr0.057912km/s208.4832km/h112.571922247knots
191ft/s130.2272727238mi/hr0.0361742424254mi/s58.2168m/s209580.48m/hr0.0582168km/s209.58048km/h113.1644060483knots
192ft/s130.9090909056mi/hr0.0363636363648mi/s58.5216m/s210677.76m/hr0.0585216km/s210.67776km/h113.7568898496knots
193ft/s131.5909090874mi/hr0.0365530303042mi/s58.8264m/s211775.04m/hr0.0588264km/s211.77504km/h114.3493736509knots
194ft/s132.2727272692mi/hr0.0367424242436mi/s59.1312m/s212872.32m/hr0.0591312km/s212.87232km/h114.9418574522knots
195ft/s132.954545451mi/hr0.036931818183mi/s59.436m/s213969.6m/hr0.059436km/s213.9696km/h115.5343412535knots
196ft/s133.6363636328mi/hr0.0371212121224mi/s59.7408m/s215066.88m/hr0.0597408km/s215.06688km/h116.1268250548knots
197ft/s134.3181818146mi/hr0.0373106060618mi/s60.0456m/s216164.16m/hr0.0600456km/s216.16416km/h116.7193088561knots
198ft/s134.9999999964mi/hr0.0375000000012mi/s60.3504m/s217261.44m/hr0.0603504km/s217.26144km/h117.3117926574knots
199ft/s135.6818181782mi/hr0.0376893939406mi/s60.6552m/s218358.72m/hr0.0606552km/s218.35872km/h117.9042764587knots
200ft/s136.36363636mi/hr0.03787878788mi/s60.96m/s219456m/hr0.06096km/s219.456km/h118.49676026knots