Chuyển Đổi Euro to US Dollar (EUR to USD) Currency converter

Chào mừng đến trang chuyển đổi Euro to US Dollar (EUR to USD). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô Euro hoặc US Dollar.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


Euro (EUR)

 

US Dollar (USD)

<==>
1 EUR = 1.3194 USD 1 USD = 0.7579 EUR

Chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ phổ biến

Australia Dollar1.469101436
Canadian dollar1.390251381
Chinese yuan8.074218678
Euro1
Indian rupee87.07761352
Japanese yen131.0879285
Swiss Franc1.232979251
Thai baht42.2532505
UK Pounds0.8489801171
US Dollar1.3194