Chuyển Đổi Miles/hour to feet/second(ft/s) (mi/hr to ft/s)

Chào mừng đến trang chuyển đổi miles/hour to feet/second(ft/s) (mi/hr to ft/s). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô miles/hour hoặc feet/second(ft/s). Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


miles/hour (mi/hr)

 

feet/second(ft/s)

<==>
1 mi/hr = 1.46666667 ft/s   1 ft/s = 0.68181818 mi/hr

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

mi/hr * 1 mi/s
3600 mi/hr
* 5280 ft/s
1 mi/s
= ft/s

Công thức Quy Đổi Trực Tiếp

mi/hr * 1.46666667 ft/s
1 mi/hr
= ft/s

Chuyển đổi sang đơn vị Tốc độ chung

feet/hour(ft/h) 5,280
feet/second(ft/s) 1.466666667
kilometers/hour(km/h) 1.609344
kilometers/second(km/s) 0.00044704
knots 0.8689762419
meters/hour 1,609.344
meters/second 0.44704
miles/hour 1
miles/second 0.0002777777778

Bảng Quy Đổi Miles/hour sang Feet/second

Miles/hourFeet/secondFeet/hourKilometers/hourKnots
1 mi/hr 1.466666667 ft/s 5280 ft/hr 1.609344 km/h 0.868976242 knots
2 mi/hr 2.933333334 ft/s 10560 ft/hr 3.218688 km/h 1.737952484 knots
3 mi/hr 4.400000001 ft/s 15840 ft/hr 4.828032 km/h 2.606928726 knots
4 mi/hr 5.866666668 ft/s 21120 ft/hr 6.437376 km/h 3.475904968 knots
5 mi/hr 7.333333335 ft/s 26400 ft/hr 8.04672 km/h 4.34488121 knots
6 mi/hr 8.800000002 ft/s 31680 ft/hr 9.656064 km/h 5.213857451 knots
7 mi/hr 10.26666667 ft/s 36960 ft/hr 11.265408 km/h 6.082833693 knots
8 mi/hr 11.73333334 ft/s 42240 ft/hr 12.874752 km/h 6.951809935 knots
9 mi/hr 13.2 ft/s 47520 ft/hr 14.484096 km/h 7.820786177 knots
10 mi/hr 14.66666667 ft/s 52800 ft/hr 16.09344 km/h 8.689762419 knots
11 mi/hr 16.13333334 ft/s 58080 ft/hr 17.702784 km/h 9.558738661 knots
12 mi/hr 17.6 ft/s 63360 ft/hr 19.312128 km/h 10.4277149 knots
13 mi/hr 19.06666667 ft/s 68640 ft/hr 20.921472 km/h 11.29669114 knots
14 mi/hr 20.53333334 ft/s 73920 ft/hr 22.530816 km/h 12.16566739 knots
15 mi/hr 22.00000001 ft/s 79200 ft/hr 24.14016 km/h 13.03464363 knots
16 mi/hr 23.46666667 ft/s 84480 ft/hr 25.749504 km/h 13.90361987 knots
17 mi/hr 24.93333334 ft/s 89760 ft/hr 27.358848 km/h 14.77259611 knots
18 mi/hr 26.40000001 ft/s 95040 ft/hr 28.968192 km/h 15.64157235 knots
19 mi/hr 27.86666667 ft/s 100320 ft/hr 30.577536 km/h 16.5105486 knots
20 mi/hr 29.33333334 ft/s 105600 ft/hr 32.18688 km/h 17.37952484 knots
21 mi/hr 30.80000001 ft/s 110880 ft/hr 33.796224 km/h 18.24850108 knots
22 mi/hr 32.26666667 ft/s 116160 ft/hr 35.405568 km/h 19.11747732 knots
23 mi/hr 33.73333334 ft/s 121440 ft/hr 37.014912 km/h 19.98645356 knots
24 mi/hr 35.20000001 ft/s 126720 ft/hr 38.624256 km/h 20.85542981 knots
25 mi/hr 36.66666668 ft/s 132000 ft/hr 40.2336 km/h 21.72440605 knots
26 mi/hr 38.13333334 ft/s 137280 ft/hr 41.842944 km/h 22.59338229 knots
27 mi/hr 39.60000001 ft/s 142560 ft/hr 43.452288 km/h 23.46235853 knots
28 mi/hr 41.06666668 ft/s 147840 ft/hr 45.061632 km/h 24.33133477 knots
29 mi/hr 42.53333334 ft/s 153120 ft/hr 46.670976 km/h 25.20031102 knots
30 mi/hr 44.00000001 ft/s 158400 ft/hr 48.28032 km/h 26.06928726 knots
31 mi/hr 45.46666668 ft/s 163680 ft/hr 49.889664 km/h 26.9382635 knots
32 mi/hr 46.93333334 ft/s 168960 ft/hr 51.499008 km/h 27.80723974 knots
33 mi/hr 48.40000001 ft/s 174240 ft/hr 53.108352 km/h 28.67621598 knots
34 mi/hr 49.86666668 ft/s 179520 ft/hr 54.717696 km/h 29.54519222 knots
35 mi/hr 51.33333335 ft/s 184800 ft/hr 56.32704 km/h 30.41416847 knots
36 mi/hr 52.80000001 ft/s 190080 ft/hr 57.936384 km/h 31.28314471 knots
37 mi/hr 54.26666668 ft/s 195360 ft/hr 59.545728 km/h 32.15212095 knots
38 mi/hr 55.73333335 ft/s 200640 ft/hr 61.155072 km/h 33.02109719 knots
39 mi/hr 57.20000001 ft/s 205920 ft/hr 62.764416 km/h 33.89007343 knots
40 mi/hr 58.66666668 ft/s 211200 ft/hr 64.37376 km/h 34.75904968 knots
41 mi/hr 60.13333335 ft/s 216480 ft/hr 65.983104 km/h 35.62802592 knots
42 mi/hr 61.60000001 ft/s 221760 ft/hr 67.592448 km/h 36.49700216 knots
43 mi/hr 63.06666668 ft/s 227040 ft/hr 69.201792 km/h 37.3659784 knots
44 mi/hr 64.53333335 ft/s 232320 ft/hr 70.811136 km/h 38.23495464 knots
45 mi/hr 66.00000002 ft/s 237600 ft/hr 72.42048 km/h 39.10393089 knots
46 mi/hr 67.46666668 ft/s 242880 ft/hr 74.029824 km/h 39.97290713 knots
47 mi/hr 68.93333335 ft/s 248160 ft/hr 75.639168 km/h 40.84188337 knots
48 mi/hr 70.40000002 ft/s 253440 ft/hr 77.248512 km/h 41.71085961 knots
49 mi/hr 71.86666668 ft/s 258720 ft/hr 78.857856 km/h 42.57983585 knots
50 mi/hr 73.33333335 ft/s 264000 ft/hr 80.4672 km/h 43.4488121 knots
51 mi/hr 74.80000002 ft/s 269280 ft/hr 82.076544 km/h 44.31778834 knots
52 mi/hr 76.26666668 ft/s 274560 ft/hr 83.685888 km/h 45.18676458 knots
53 mi/hr 77.73333335 ft/s 279840 ft/hr 85.295232 km/h 46.05574082 knots
54 mi/hr 79.20000002 ft/s 285120 ft/hr 86.904576 km/h 46.92471706 knots
55 mi/hr 80.66666669 ft/s 290400 ft/hr 88.51392 km/h 47.7936933 knots
56 mi/hr 82.13333335 ft/s 295680 ft/hr 90.123264 km/h 48.66266955 knots
57 mi/hr 83.60000002 ft/s 300960 ft/hr 91.732608 km/h 49.53164579 knots
58 mi/hr 85.06666669 ft/s 306240 ft/hr 93.341952 km/h 50.40062203 knots
59 mi/hr 86.53333335 ft/s 311520 ft/hr 94.951296 km/h 51.26959827 knots
60 mi/hr 88.00000002 ft/s 316800 ft/hr 96.56064 km/h 52.13857451 knots
61 mi/hr 89.46666669 ft/s 322080 ft/hr 98.169984 km/h 53.00755076 knots
62 mi/hr 90.93333335 ft/s 327360 ft/hr 99.779328 km/h 53.876527 knots
63 mi/hr 92.40000002 ft/s 332640 ft/hr 101.388672 km/h 54.74550324 knots
64 mi/hr 93.86666669 ft/s 337920 ft/hr 102.998016 km/h 55.61447948 knots
65 mi/hr 95.33333336 ft/s 343200 ft/hr 104.60736 km/h 56.48345572 knots
66 mi/hr 96.80000002 ft/s 348480 ft/hr 106.216704 km/h 57.35243197 knots
67 mi/hr 98.26666669 ft/s 353760 ft/hr 107.826048 km/h 58.22140821 knots
68 mi/hr 99.73333336 ft/s 359040 ft/hr 109.435392 km/h 59.09038445 knots
69 mi/hr 101.2 ft/s 364320 ft/hr 111.044736 km/h 59.95936069 knots
70 mi/hr 102.6666667 ft/s 369600 ft/hr 112.65408 km/h 60.82833693 knots
71 mi/hr 104.1333334 ft/s 374880 ft/hr 114.263424 km/h 61.69731317 knots
72 mi/hr 105.6 ft/s 380160 ft/hr 115.872768 km/h 62.56628942 knots
73 mi/hr 107.0666667 ft/s 385440 ft/hr 117.482112 km/h 63.43526566 knots
74 mi/hr 108.5333334 ft/s 390720 ft/hr 119.091456 km/h 64.3042419 knots
75 mi/hr 110 ft/s 396000 ft/hr 120.7008 km/h 65.17321814 knots
76 mi/hr 111.4666667 ft/s 401280 ft/hr 122.310144 km/h 66.04219438 knots
77 mi/hr 112.9333334 ft/s 406560 ft/hr 123.919488 km/h 66.91117063 knots
78 mi/hr 114.4 ft/s 411840 ft/hr 125.528832 km/h 67.78014687 knots
79 mi/hr 115.8666667 ft/s 417120 ft/hr 127.138176 km/h 68.64912311 knots
80 mi/hr 117.3333334 ft/s 422400 ft/hr 128.74752 km/h 69.51809935 knots
81 mi/hr 118.8 ft/s 427680 ft/hr 130.356864 km/h 70.38707559 knots
82 mi/hr 120.2666667 ft/s 432960 ft/hr 131.966208 km/h 71.25605184 knots
83 mi/hr 121.7333334 ft/s 438240 ft/hr 133.575552 km/h 72.12502808 knots
84 mi/hr 123.2 ft/s 443520 ft/hr 135.184896 km/h 72.99400432 knots
85 mi/hr 124.6666667 ft/s 448800 ft/hr 136.79424 km/h 73.86298056 knots
86 mi/hr 126.1333334 ft/s 454080 ft/hr 138.403584 km/h 74.7319568 knots
87 mi/hr 127.6 ft/s 459360 ft/hr 140.012928 km/h 75.60093305 knots
88 mi/hr 129.0666667 ft/s 464640 ft/hr 141.622272 km/h 76.46990929 knots
89 mi/hr 130.5333334 ft/s 469920 ft/hr 143.231616 km/h 77.33888553 knots
90 mi/hr 132 ft/s 475200 ft/hr 144.84096 km/h 78.20786177 knots
91 mi/hr 133.4666667 ft/s 480480 ft/hr 146.450304 km/h 79.07683801 knots
92 mi/hr 134.9333334 ft/s 485760 ft/hr 148.059648 km/h 79.94581425 knots
93 mi/hr 136.4 ft/s 491040 ft/hr 149.668992 km/h 80.8147905 knots
94 mi/hr 137.8666667 ft/s 496320 ft/hr 151.278336 km/h 81.68376674 knots
95 mi/hr 139.3333334 ft/s 501600 ft/hr 152.88768 km/h 82.55274298 knots
96 mi/hr 140.8 ft/s 506880 ft/hr 154.497024 km/h 83.42171922 knots
97 mi/hr 142.2666667 ft/s 512160 ft/hr 156.106368 km/h 84.29069546 knots
98 mi/hr 143.7333334 ft/s 517440 ft/hr 157.715712 km/h 85.15967171 knots
99 mi/hr 145.2 ft/s 522720 ft/hr 159.325056 km/h 86.02864795 knots
100 mi/hr 146.6666667 ft/s 528000 ft/hr 160.9344 km/h 86.89762419 knots
101 mi/hr 148.1333334 ft/s 533280 ft/hr 162.543744 km/h 87.76660043 knots
102 mi/hr 149.6 ft/s 538560 ft/hr 164.153088 km/h 88.63557667 knots
103 mi/hr 151.0666667 ft/s 543840 ft/hr 165.762432 km/h 89.50455292 knots
104 mi/hr 152.5333334 ft/s 549120 ft/hr 167.371776 km/h 90.37352916 knots
105 mi/hr 154 ft/s 554400 ft/hr 168.98112 km/h 91.2425054 knots
106 mi/hr 155.4666667 ft/s 559680 ft/hr 170.590464 km/h 92.11148164 knots
107 mi/hr 156.9333334 ft/s 564960 ft/hr 172.199808 km/h 92.98045788 knots
108 mi/hr 158.4 ft/s 570240 ft/hr 173.809152 km/h 93.84943413 knots
109 mi/hr 159.8666667 ft/s 575520 ft/hr 175.418496 km/h 94.71841037 knots
110 mi/hr 161.3333334 ft/s 580800 ft/hr 177.02784 km/h 95.58738661 knots
111 mi/hr 162.8 ft/s 586080 ft/hr 178.637184 km/h 96.45636285 knots
112 mi/hr 164.2666667 ft/s 591360 ft/hr 180.246528 km/h 97.32533909 knots
113 mi/hr 165.7333334 ft/s 596640 ft/hr 181.855872 km/h 98.19431533 knots
114 mi/hr 167.2 ft/s 601920 ft/hr 183.465216 km/h 99.06329158 knots
115 mi/hr 168.6666667 ft/s 607200 ft/hr 185.07456 km/h 99.93226782 knots
116 mi/hr 170.1333334 ft/s 612480 ft/hr 186.683904 km/h 100.8012441 knots
117 mi/hr 171.6 ft/s 617760 ft/hr 188.293248 km/h 101.6702203 knots
118 mi/hr 173.0666667 ft/s 623040 ft/hr 189.902592 km/h 102.5391965 knots
119 mi/hr 174.5333334 ft/s 628320 ft/hr 191.511936 km/h 103.4081728 knots
120 mi/hr 176 ft/s 633600 ft/hr 193.12128 km/h 104.277149 knots
121 mi/hr 177.4666667 ft/s 638880 ft/hr 194.730624 km/h 105.1461253 knots
122 mi/hr 178.9333334 ft/s 644160 ft/hr 196.339968 km/h 106.0151015 knots
123 mi/hr 180.4 ft/s 649440 ft/hr 197.949312 km/h 106.8840778 knots
124 mi/hr 181.8666667 ft/s 654720 ft/hr 199.558656 km/h 107.753054 knots
125 mi/hr 183.3333334 ft/s 660000 ft/hr 201.168 km/h 108.6220302 knots
126 mi/hr 184.8 ft/s 665280 ft/hr 202.777344 km/h 109.4910065 knots
127 mi/hr 186.2666667 ft/s 670560 ft/hr 204.386688 km/h 110.3599827 knots
128 mi/hr 187.7333334 ft/s 675840 ft/hr 205.996032 km/h 111.228959 knots
129 mi/hr 189.2 ft/s 681120 ft/hr 207.605376 km/h 112.0979352 knots
130 mi/hr 190.6666667 ft/s 686400 ft/hr 209.21472 km/h 112.9669114 knots
131 mi/hr 192.1333334 ft/s 691680 ft/hr 210.824064 km/h 113.8358877 knots
132 mi/hr 193.6 ft/s 696960 ft/hr 212.433408 km/h 114.7048639 knots
133 mi/hr 195.0666667 ft/s 702240 ft/hr 214.042752 km/h 115.5738402 knots
134 mi/hr 196.5333334 ft/s 707520 ft/hr 215.652096 km/h 116.4428164 knots
135 mi/hr 198 ft/s 712800 ft/hr 217.26144 km/h 117.3117927 knots
136 mi/hr 199.4666667 ft/s 718080 ft/hr 218.870784 km/h 118.1807689 knots
137 mi/hr 200.9333334 ft/s 723360 ft/hr 220.480128 km/h 119.0497451 knots
138 mi/hr 202.4 ft/s 728640 ft/hr 222.089472 km/h 119.9187214 knots
139 mi/hr 203.8666667 ft/s 733920 ft/hr 223.698816 km/h 120.7876976 knots
140 mi/hr 205.3333334 ft/s 739200 ft/hr 225.30816 km/h 121.6566739 knots
141 mi/hr 206.8 ft/s 744480 ft/hr 226.917504 km/h 122.5256501 knots
142 mi/hr 208.2666667 ft/s 749760 ft/hr 228.526848 km/h 123.3946263 knots
143 mi/hr 209.7333334 ft/s 755040 ft/hr 230.136192 km/h 124.2636026 knots
144 mi/hr 211.2 ft/s 760320 ft/hr 231.745536 km/h 125.1325788 knots
145 mi/hr 212.6666667 ft/s 765600 ft/hr 233.35488 km/h 126.0015551 knots
146 mi/hr 214.1333334 ft/s 770880 ft/hr 234.964224 km/h 126.8705313 knots
147 mi/hr 215.6 ft/s 776160 ft/hr 236.573568 km/h 127.7395076 knots
148 mi/hr 217.0666667 ft/s 781440 ft/hr 238.182912 km/h 128.6084838 knots
149 mi/hr 218.5333334 ft/s 786720 ft/hr 239.792256 km/h 129.47746 knots
150 mi/hr 220.0000001 ft/s 792000 ft/hr 241.4016 km/h 130.3464363 knots
151 mi/hr 221.4666667 ft/s 797280 ft/hr 243.010944 km/h 131.2154125 knots
152 mi/hr 222.9333334 ft/s 802560 ft/hr 244.620288 km/h 132.0843888 knots
153 mi/hr 224.4000001 ft/s 807840 ft/hr 246.229632 km/h 132.953365 knots
154 mi/hr 225.8666667 ft/s 813120 ft/hr 247.838976 km/h 133.8223413 knots
155 mi/hr 227.3333334 ft/s 818400 ft/hr 249.44832 km/h 134.6913175 knots
156 mi/hr 228.8000001 ft/s 823680 ft/hr 251.057664 km/h 135.5602937 knots
157 mi/hr 230.2666667 ft/s 828960 ft/hr 252.667008 km/h 136.42927 knots
158 mi/hr 231.7333334 ft/s 834240 ft/hr 254.276352 km/h 137.2982462 knots
159 mi/hr 233.2000001 ft/s 839520 ft/hr 255.885696 km/h 138.1672225 knots
160 mi/hr 234.6666667 ft/s 844800 ft/hr 257.49504 km/h 139.0361987 knots
161 mi/hr 236.1333334 ft/s 850080 ft/hr 259.104384 km/h 139.9051749 knots
162 mi/hr 237.6000001 ft/s 855360 ft/hr 260.713728 km/h 140.7741512 knots
163 mi/hr 239.0666667 ft/s 860640 ft/hr 262.323072 km/h 141.6431274 knots
164 mi/hr 240.5333334 ft/s 865920 ft/hr 263.932416 km/h 142.5121037 knots
165 mi/hr 242.0000001 ft/s 871200 ft/hr 265.54176 km/h 143.3810799 knots
166 mi/hr 243.4666667 ft/s 876480 ft/hr 267.151104 km/h 144.2500562 knots
167 mi/hr 244.9333334 ft/s 881760 ft/hr 268.760448 km/h 145.1190324 knots
168 mi/hr 246.4000001 ft/s 887040 ft/hr 270.369792 km/h 145.9880086 knots
169 mi/hr 247.8666667 ft/s 892320 ft/hr 271.979136 km/h 146.8569849 knots
170 mi/hr 249.3333334 ft/s 897600 ft/hr 273.58848 km/h 147.7259611 knots
171 mi/hr 250.8000001 ft/s 902880 ft/hr 275.197824 km/h 148.5949374 knots
172 mi/hr 252.2666667 ft/s 908160 ft/hr 276.807168 km/h 149.4639136 knots
173 mi/hr 253.7333334 ft/s 913440 ft/hr 278.416512 km/h 150.3328898 knots
174 mi/hr 255.2000001 ft/s 918720 ft/hr 280.025856 km/h 151.2018661 knots
175 mi/hr 256.6666667 ft/s 924000 ft/hr 281.6352 km/h 152.0708423 knots
176 mi/hr 258.1333334 ft/s 929280 ft/hr 283.244544 km/h 152.9398186 knots
177 mi/hr 259.6000001 ft/s 934560 ft/hr 284.853888 km/h 153.8087948 knots
178 mi/hr 261.0666667 ft/s 939840 ft/hr 286.463232 km/h 154.6777711 knots
179 mi/hr 262.5333334 ft/s 945120 ft/hr 288.072576 km/h 155.5467473 knots
180 mi/hr 264.0000001 ft/s 950400 ft/hr 289.68192 km/h 156.4157235 knots
181 mi/hr 265.4666667 ft/s 955680 ft/hr 291.291264 km/h 157.2846998 knots
182 mi/hr 266.9333334 ft/s 960960 ft/hr 292.900608 km/h 158.153676 knots
183 mi/hr 268.4000001 ft/s 966240 ft/hr 294.509952 km/h 159.0226523 knots
184 mi/hr 269.8666667 ft/s 971520 ft/hr 296.119296 km/h 159.8916285 knots
185 mi/hr 271.3333334 ft/s 976800 ft/hr 297.72864 km/h 160.7606048 knots
186 mi/hr 272.8000001 ft/s 982080 ft/hr 299.337984 km/h 161.629581 knots
187 mi/hr 274.2666667 ft/s 987360 ft/hr 300.947328 km/h 162.4985572 knots
188 mi/hr 275.7333334 ft/s 992640 ft/hr 302.556672 km/h 163.3675335 knots
189 mi/hr 277.2000001 ft/s 997920 ft/hr 304.166016 km/h 164.2365097 knots
190 mi/hr 278.6666667 ft/s 1003200 ft/hr 305.77536 km/h 165.105486 knots
191 mi/hr 280.1333334 ft/s 1008480 ft/hr 307.384704 km/h 165.9744622 knots
192 mi/hr 281.6000001 ft/s 1013760 ft/hr 308.994048 km/h 166.8434384 knots
193 mi/hr 283.0666667 ft/s 1019040 ft/hr 310.603392 km/h 167.7124147 knots
194 mi/hr 284.5333334 ft/s 1024320 ft/hr 312.212736 km/h 168.5813909 knots
195 mi/hr 286.0000001 ft/s 1029600 ft/hr 313.82208 km/h 169.4503672 knots
196 mi/hr 287.4666667 ft/s 1034880 ft/hr 315.431424 km/h 170.3193434 knots
197 mi/hr 288.9333334 ft/s 1040160 ft/hr 317.040768 km/h 171.1883197 knots
198 mi/hr 290.4000001 ft/s 1045440 ft/hr 318.650112 km/h 172.0572959 knots
199 mi/hr 291.8666667 ft/s 1050720 ft/hr 320.259456 km/h 172.9262721 knots
200 mi/hr 293.3333334 ft/s 1056000 ft/hr 321.8688 km/h 173.7952484 knots