Chuyển Đổi Canadian dollar to US Dollar (CAD to USD) Currency converter

Chào mừng đến trang chuyển đổi Canadian dollar to US Dollar (CAD to USD). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô Canadian dollar hoặc US Dollar.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


Canadian dollar (CAD)

 

US Dollar (USD)

<==>
1 CAD = 0.949 USD 1 USD = 1.0537 CAD

Chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ phổ biến

Australia Dollar1.056716401
Canadian dollar1
Chinese yuan5.807740088
Euro0.7192943762
Indian rupee62.6344377
Japanese yen94.29080974
Swiss Franc0.8868750415
Thai baht30.39252546
UK Pounds0.6106666238
US Dollar0.949037