Chuyển Đổi Australia Dollar to US Dollar (AUD to USD) Currency converter

Chào mừng đến trang chuyển đổi Australia Dollar to US Dollar (AUD to USD). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô Australia Dollar hoặc US Dollar.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


Australia Dollar (AUD)

 

US Dollar (USD)

<==>
1 AUD = 0.8981 USD 1 USD = 1.1135 AUD

Chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ phổ biến

Australia Dollar1
Canadian dollar0.9463276985
Chinese yuan5.496025311
Euro0.6806881916
Indian rupee59.27270327
Japanese yen89.23000497
Swiss Franc0.8392744168
Thai baht28.76128867
UK Pounds0.5778907406
US Dollar0.8981